CENIK (sezona 2024/25)

OŠ Venclja Perka (Domžale): 2x tedensko po 90 min……………………………. 60 €/mesec  – plačilo se izvede v dveh zneskih za 5 mesečno obdobje skupaj (podrobnosti navedene spodaj)

OŠ Dob (Dob pri Domžalah): 2x tedensko po 90 min…………………………….. 60 €/mesec – plačilo se izvede v dveh zneskih za 5 mesečno obdobje skupaj (podrobnosti navedene spodaj)

ŠK Feniks (Duplica pri Kamniku): 2x tedensko po 90 min ……………………… 65 €/mesec –  plačilo se izvede v dveh zneskih za 5 mesečno obdobje skupaj (podrobnosti navedene spodaj)

OŠ Jurija Vege (Moravče): 2x tedensko po 90 min………………………………….. 45 €/mesec – september brezplačen obisk, za preostalo vadbeno obdobje se plačilo izvede v dveh zneskih za 4 oz. 5 mesečno obdobje skupaj (podrobnosti navedene spodaj)

OŠ Janka Kersnika (Brdo pri Lukovici): 2x tedensko po 60 min………………. 45 €/mesec – september brezplačen obisk, za preostalo vadbeno obdobje se plačilo izvede v dveh zneskih za 4 oz. 5 mesečno obdobje skupaj (podrobnosti navedene spodaj)

 

CENIK vadbe najdete tudi na pristopni izjavi (prijavnici) za posamezno lokacijo in skupino, saj je cena vadbe različna glede na lokacijo vadbe (sofinanciranje oz. brezplačna telovadnica) in/ali količino vadbe.

Vpis otroka

Prvi dve vadbi sta za še nikoli vpisane otroke brezplačni, da se ta delno seznani z načinom dela v skupini ter približno dobi občutek o sami vsebini vadbe. V kolikor se odloči za vpis, s starši najde prijavnico na tej spletni strani, jo natisne ter izpolnjeno in podpisano prinese samo levo polovico prijavnega lista na vadbo ter ga odda trenerju. Desno polovico starši obdržijo, saj le ta predstavlja informacije o programu vadbe, urnik na posamezni lokaciji ter postopek o izvedbi plačila.

Plačilo članarine je možno le prek poslovnega računa društva. Gotovinskega poslovanja zaradi boljše preglednosti in zahtevnosti zakonodaje pri gotovinskem poslovanju ne izvajamo.

Vpis na začetku šolskega leta

V mesecu oktobru (plačilno obdobje za prvih 5 mescev) in v marcu (plačilno obdobje za drugih pet mesecev) izvedete plačilo za posamezno obdobje. Položnic ne pošiljamo, plačilo izvedete sami na poslovni račun društva. Račun boste prejeli po opravljenem plačilu v roku enega meseca prek SMS sporočila v priponki. Plačilo se poravna v ENKRATNEM znesku za prvo obdobje v oktobru in za drugo vadbeno obdobje v marcu. Prosimo, ne izvajajte plačil v mesečnih obrokih, saj tako plačila postanejo nepregledna, poleg tega pa v nekaterih primerih vodi to v plačilno nedisciplino!

20% popust za drugega otroka v družini!

Zaradi velikega vpisa otrok iz iste družine, imamo v društvu že od samega začetka 20% popust na članarino za drugega oz. vsakega naslednjega otroka iste družine.

(Pri spodnjih izračunih za lokacijo v Kamniku, upoštevajte mesečni znesek 65€  za Moravče in Brdo pri Lukovici pa 45€, namesto 60€).

Primer popusta za drugega otroka (lokacija Domžale in Dob): za prvega otroka je znesek 300€ (5 mesecev x 60€), drugi pa ima 20% manj, kar pomeni 300€ – 60€ = 240€.

Plačilo članarine za prvo polletno obdobje 5 mesecev (september – januar) izvedete do konca meseca oktobra, plačilo članarine za drugo vadbeno obdobje (februar – junij) pa izvedete v do konca meseca marca.

 

Vpis med šolskim letom

Možen je tudi vpis med šolskim letom. Kdor se vpiše, ko vadba že poteka, ima prvo dve brezplačni vadbi, da preskusi način dela in približno vidi potek same vadbe. V kolikor se odloči za vpis, s starši najde prijavnico na tej spletni strani, jo natisne ter izpolnjeno in podpisano prinese samo levo polovico prijavnega lista na vadbo ter odda trenerju. Desno polovico starši obdržijo, saj le ta predstavlja informacije o programu vadbe, urnik na posamezni lokaciji ter postopek o izvedbi plačila.

Višina članarine med šolskim letom znaša sorazmerno nižji delež (npr. 60/mesec) od polne vadnine, gledano na mesec vpisa.

Primer višine članarine za otroka, ki se vpiše npr. v novembru. Od polletne članarine 300€ za prvo obdobje, ki se začne s septembrom, odštejete znesek članarine za dva meseca, ko ni obiskoval vadbe (september in oktober), kar pomeni, da plačate članarino samo za preostale tri mesece (november, december in januar) prvega plačilnega obdobja v višini 180€ (3 x 60€).

Izostanek od vadbe oz. nezmožnost izpeljave programa zaradi obvezne karantene ali “višje sile” – nižja članarina

POŠKODBE, BOLEZNI: Zgodi se, da se otrok poškoduje (zlomi kosti ipd.) ali dobi dolgotrajno bolezensko stanje, in zato izostane od vadbe za več tednov ali celo mesecev. Za tovrstne primere imamo v društvu seveda razumevanje. Zato za otroka, ki manjka na vadbi 4 polne zaporedne tedne zaradi zdravstvenih težav in nezmožnosti športnega udejstvovanja (to mora veljati tudi v šoli za ure športne vzgoje) starši plačajo za 1 mesec nižjo članarino. V primeru, da je odsoten z vadbe 8 polnih tednov ( lahko tudi 2x po 4 zaporedne v eni sezoni) plačajo za 2 meseca nižjo članarino itd. Ta odsotnost oz. nižje plačilo se upošteva samo v naslednjem plačilnem obdobju, lahko tudi v drugem šolskem letu oz. drugi sezoni. Denarja za nazaj brez opravičljivega razloga (poškodbe, bolezni) ne vračamo!

 

Plačila članarine se izvedejo na:

GD Sokol,
Gajeva 2,
1235 Radomlje

Poslovni račun društva: 02059-0090377218 odprt pri NLB (pri namenu obvezno navedite ime in priimek otroka, sklic ni pomemben).